Этнографический словарь

кабакечкемитлькунацкая
кабартмакибиткакуначество
кабаяккизяккунек
кабукикийизкупала
кавакикакурай
кавурмакильткурзе
кагуракимонокурная изба
кадрилькинкхабкурник
казыкиптарькурси
каинкишлаккурут
кайклетькутья
каймакклёцкикуурма
кайрокклоктенкухлянка
калакломпыкучевая планировка поселения
каламкарклунякушма
калебаскнедликикыштак
калипсокнышкюрси
калуметкобзакюсле
калымкобузкюфта
кальпулликожухкяманча
калядакойлек 
камбенкокле 
камлейкакокошник 
камораколо 
кампонгколыбельный сговор 
камусыколыво 
канкольцевая планировка поселения 
каннелеколяда 
канонкомора 
каноэкомыс 
кантелеконго 
каравайконфедератка 
карагезконцентрическая планировка поселения 
карадамкопра 
карачагыркопьеметалка 
каргатуйкорот 
каркасно-столбовая конструкциякоррида 
карнавалкорридо 
карнайкорт 
каросскорте 
каррикосоворотка 
карындашкосуля 
касериякофрадия 
касиккоши 
касымкошма 
катыккрааль 
качинакраковяк 
кашпаукрезь 
каюккрис 
каяккруговая планировка поселения 
кебабкубыз 
кебаякукер 
кеманчакуксу 
кентекула 
кеп-такыякулах 
кережакулеш 
керкеркулич 
кермескулмэк 
кеслекумбит 
кетменькумыс