Латинско-русский словарь

vacantervehementervero
vacatio, onisvehiculum, iverro, -, versum, ere
vacca, aeveho, xi, ctum, ereversabilis, e
vaccinum, ivelversabundus, a, um
vaccinus, a, umvelamen, inisversatilis, e
vacillo, avi, atum, arevelo, avi, atum, areversatio, onis
vaco, avi, atum, arevelocitas, atisversiculus, i
vacuum, ivelociterverso, avi, atum, are
vacuus, a, umvelox, ocisversor, atus sum, ari
vado, vasi, -, erevelum, iversus (+acc.)
vadum, ivelum, i n (преим. pl.)versus, us
vae!velutvertebra, ae
vafer, fra, frumvelvevertebralis, e
vaframentum, ivena, aevertex, icis
vafrevenalis, everto, verti, versum, ere
vagatio, onisvenatio, onisvertor, versus sum, verti
vagina, aevenator, orisverum
vaginalis, evenditio, onisverum, i
vagio, ivi(ii), itum, irevenditor, orisverumtamen
vagitus, usvendo, didi, ditum, ereverus, a, um
vagor, atus sum, arivenefica, aevervex, ecis
vagus, a, umveneficium, ivescor, -, vesci (c. abl.)
vagus, iveneficus, a, umvesica, ae
vah!venenum, ivesicula, ae
valdeveneo, ii(ivi), -, irevespa, ae
valeo, ui, -, ereveneratio, onisvesper, eris(eri)
valeriana, aeveneris diesvesperi
valesco, lui, -, ereveneror, atus sum, arivestem mutare
valetudo, inisvenia, aevester, tra, trum
validus, a, umveniam dare (c dat.)vestibulum, i
vallecula, aevenio, veni, ventum, irevestigium, ii
valles, isvenor, atus sum, ari (c acc.)vestimentum, i
vallum, ivenosus, a, umvestio, ivi, itum, ire
vallus, iventer, trisvestis, is
valva, aeventilatio, onisvestitus, us
valvula, aeventilo, avi, atum, areveteranus, a, um
vanitas, atisventosus, a, umveteranus, i
vanus, a, umventralis, eveterinarius, a, um
vapor, orisventriculus, ivetitum, i
vaporarium, iventus, ivetitus, a, um
varicator, orisvenumdo, dedi, datum, dareveto, ui, itum, are
varievenus, erisvetula, ae
varietas, atisvenustus, a, umvetulus, a, um
variola, aever, verisvetulus, i
varius, a, umverbalis, evetus, eris
vas, vasisverber, erisvetustas, atis
vaselinum, iverbero, avi, atum, arevexilium, i
vasto, avi, atum, areverbosevexo, avi, atum, are
vastus, a, umverbosus, a, umvexo, vexi, vectum, ere
vates, is m, fverbum, ivia, ae
vaticinator, orisvereviator, oris
vaticinium, iverendus, a, umvibro, avi, atum, are
vaticinor, atus sum, arivereor, itus sum, eriviburnum, i
vecordia, aevergo, -, -, erevicaria, ae
vectigal, alisveritas, atisvicarius, a, um
vectio, onisvermicularis, evicarius, i
vector, orisvermiformis, evice versa
vectorius, a, umvermis, isviceni, ae, a
vegetabilis, evernalis, evicesimus, a, um
vehemens, ntisvernovicies