Знаки які можливо використовувати при пошуку слів: ? замінює одну будь-яку літеру; * замінює декілька довільних літер; ! - замінює одну будь-яку літеру яка може бути присутньою у слові,а може бути відсутньою
український тлумачний словник,словник синонімів