Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

баба Палажкабачити наскрізьбез ліку
баба Палажка і баба Параскабачити немало світабез лічби
бабин смикбачити немало світубез манівців
бабине літобачити світабез мила голити
бабині літабачити світло рампибез мила поголити
багатіти думкамибачити світубез мір
багатіти думкоюбачити смаляного вовкабез міри
багато вітрубджілкою літатибез ножа різати
багато вітру в головібез будь-якого ладубез ночі не тутешній
багато води сплилобез бука ані приступбез оглядки
багато води упливлобез бука і не підступайбез оглядку
багато води утеклобез відомабез оглядок
багато списів поламатибез вогникабез огляду
багато честібез вогню варитибез остатку
баглаї битибез всякогобез палиці ані приступ
баглаї годуватибез головибез палиці і не підступай
бадьорий на язикбез ділабез пересадки
байди битибез духубез півлітра не розбереш
байдики битибез душібез півлітра не розберешся
баламутити головибез жодної кровинкибез півлітри не розбереш
баламутити головубез задніх нігбез півлітри не розберешся
баламутити світомбез задньої мислібез продиху
бальзам на душубез зайвих розмовбез промаху
бальзам на ранубез зайвих слівбез просвітку
баляндраси понестибез керма і без вітрилбез просипу
баньки повилазилибез кінцябез роду й племені
баняк варитьбез кінця і без краюбез роду й прароду
бархатний сезонбез кінця і краюбез слів
бас увірвавсябез кінця-краюбез слова
бас урвавсябез клепкибез спину
батіг з клоччябез клепки в головібез сьомої клепки
батьків синбез клепки у тім'їбез сьомої клепки в голові
батьківська стріхабез клепок у головібез сьомої клепки у тім'ї
батькова стріхабез клепок у тім'їбез тижня день
батьку його трясцябез копійкибез тіні
бачити багато світабез краюбез третьої клепки
бачити багато світубез краю і кінцябез третьої клепки в голові
бачити видибез кровинкибез третьої клепки у тім'ї
бачити далекобез ладубез тями
бачити далі свого носабез ладу і складубез тями в голові