Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

жаба пить дастьживцем відірвати від серцяжодної ріски в роті не мати
жаба циці дастьживцем відривати від себежодної рісочки в роті не мати
жаба цицьки дастьживцем відривати від серцяжодною мірою
жабі по колінаживцем гинутижувати жуйку
жаром так і обсипаложивцем облупитижуки у голові
жарт жартомживцем помирати 
жарти жартамиживцем у землю вложити 
жарти короткіжижки дрижать 
жарти поганіжижки задрижали 
жданики поїстижижки затремтіли 
жданики розгубитижижки затрусилися 
жданки поїстижижки затряслися 
жданки розгубитижижки тремтять 
ждати з моря погодижижки трусяться 
жереб кинутожижки трясуться 
жеребок кинутожили тягне 
жерти окомжилочка бринить 
жерти очимажилочка затремтіла 
жива б у землю пішлажитейське море 
жива думкажити заднім розумом 
жива душажити заднім умом 
жива копійкажити не давати 
жива ланкажити не хлібом єдиним 
жива легендажити не хлібом одним 
живе місцежити одним днем 
живе словожити своїм розумом 
живий мертвецьжити своїм умом 
живий мрецьжити сьогоднішнім днем 
живий трупжити чужим розумом 
живий у могилу полізешжиття не давати 
живий у яму полізешжиття не миле 
живим в домовину лягатижиттям наложити 
живим до бога лізтижовтороте пташа 
живим до бога полізтижовтороте пташеня 
живим на небо лізтижоден чортяка 
живим у яму лягатижодна собака 
живіт присох до спинижодним словом не обмовитися 
живіт присох до хребтажодних проблем 
живої душіжодної живої душі 
живцем відірвати від себежодної макової краплини в роті не мати