Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

об віщо руки зачепити?обводити зоромобдерти, наче молоденьку липку
об'їсти вухаобводити круг пальцяобдерти, наче ту липку
об'їсти головуобводити навколо пальцяобдерти, наче тую липку
обагрити руки кров'юобводити очимаобдерти, як липку
обагрити свої руки кров'юобводити поглядомобдерти, як молоденьку липку
обагритися кров'юобголити лобаобдерти, як ту липку
обагряти руки кров'юобгорнути душу смуткомобдерти, як тую липку
обагряти свої руки кров'юобгорнути душу тугоюобдертий, як липка
обагрятися кров'юобгорнути серце смуткомобдирати шкуру
оббивання порогівобгорнути серце тугоюобдирати, мов липку
оббивати каблукиобгортати душу смуткомобдирати, мов молоденьку липку
оббивати пір'яобгортати душу тугоюобдирати, мов ту липку
оббивати порігобгортати серце смуткомобдирати, мов тую липку
оббивати порогиобгортати серце тугоюобдирати, наче липку
оббивати шкуруобдавати жаромобдирати, наче молоденьку липку
оббити пір'яобдавати морозомобдирати, наче ту липку
оббити порогиобдавати морозом все тілообдирати, наче тую липку
оббити шкуруобдавати морозом спиниобдирати, як липку
оббігати окомобдавати очимаобдирати, як молоденьку липку
оббігати очимаобдавати поглядомобдирати, як ту липку
оббігати поглядомобдавати холодомобдирати, як тую липку
оббігти окомобдало жаром і холодом)обділити ласкою
оббігти очимаобдало холодомобділити своєю ласкою
оббігти поглядомобдаровувати поглядомобділяти ласкою
оббілувати, мов білкуобдаровувати усмішкоюобділяти своєю ласкою
оббілувати, мов білочкуобдарувати поглядомобернути довкола пальця
оббілувати, ніби білкуобдарувати усмішкоюобернути догори ногами
оббілувати, ніби білочкуобдати жаромобернути круг пальця
оббілувати, як білкуобдати морозомобернути кругом пучки
оббілувати, як білочкуобдати очимаобернути на пил
обвести довкола пальцяобдати поглядомобернути на попіл
обвести за нісобдати холодомобернути на прах
обвести зоромобдерти до ниткиобернути на свій лад
обвести круг пальцяобдерти до нитки, до шагаобернути на свій стрій
обвести навколо пальцяобдерти до ниточкиобернути навколо пальця
обвести очимаобдерти, мов липкуобернути очі
обвести поглядомобдерти, мов молоденьку липкуобернути погляд
обводити великими сірими очимаобдерти, мов ту липкуобернути свій погляд
обводити довкола пальцяобдерти, мов тую липкуобернути свої очі
обводити за нісобдерти, наче липкуобернути у попіл