Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

рада в радурвати душурізати ножем
ради гарних очейрвати животирізати око
ради прегарних очейрвати жилирізати очі
ради самого Христарвати землюрізати під корінь
ради самого Христа-спасарвати й метатирізати повітря
ради Христарвати кайданирізати правду
радувати окорвати кишкирізати правду в очі
раз вже на те ідетьсярвати кишки від реготурізати правду у вічі
раз вже на те пішлорвати кишки від сміхурізати правду-матінку
раз за разомрвати кишки зо сміхурізати правду-матку
раз і назавждирвати копитами землюрізати серце
раз на вікурвати ланцюгирізати слух
раз на те ідетьсярвати на голові волоссярізати тишу
раз на те пішлорвати на голові чубарізати у вічі
раз назавждирвати на собі волоссярізкий на язик
раз од разурвати на собі жилирізницька собака
раз плюнутирвати на собі чубарізницький собака
раз ступнутирвати на шматкирізної масті
раз та гараздрвати ногами землюрізнути вуха
раз у разрвати очірізнути вухо
раз-два - і готоворвати повітрярізонути вуха
раз-два - і кінецьрвати путарізонути вухо
раз-два - й готоворвати рукирізонути душу
раз-два і поїхалирвати серцерізонути по живому тілі
раз, два і в дамкахрвати силурізонути по серцю
разом із сонцемрвати словарік од року
ранити душурвати слухрік у рік
раніше чи пізнішервати тишуріски в рот не брати
ранній птахребра світятьсяріски в рот не взяти
рання пташкареви насілиріски в роті не було
рання птицярегіт розбираєріски в роті не мати
рано чи пізнореготи берутьрісочки в роті не мати
рахуба б узяларешетом у воді зірки ловитиріч відтяти
раціональне зернориб'ячим пухом підбитийріч у собі
рачки лазитирило в пуховірішитися глузду
рвати бокирильце в пушкурішитися розуму
рвати вудиларідного батька продастьрішитися ума
рвати вухарізати вухаробити великі очі
рвати горлорізати вухоробити вигляд
рвати горлянкурізати душуробити добрі міни