Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

саджати на стілсам собі пансатана тебе зна
садити закаблукамисам собі хазяїнсатана тебе знає
садити на мілинусам собоюсвербить на кінці язика
садити на стілсам у рот лізесвербить на кінчику язика
садити на хліб і водусам у рот проситьсясвердлити очима
садити на хліб і на водусам чорт за братасвердлити поглядом
садити на хліб та водусам чорт не братсвистить у кишені
садити на хліб та на водусам чорт не пізнаєсвищі в борщі
садити чортамисам чорт не розбересвіжа копійка
садовити на мілинусам чорт ноги вломитьсвіже око
садовити на хліб і водусам чорт ноги зламаєсвіжим вітром повіяло
садовити на хліб і на водусам чорт ноги зломитьсвіжим оком
садовити на хліб та водусам чорт ногу вломитьсвій брат
садовити на хліб та на водусам чорт ногу зламаєсвій у дошку
сам біс не пізнаєсам чорт ногу зломитьсвій хліб
сам біс не розбересам чорт у ступі не влучитьсвінути очима
сам біс ноги вломитьсам чортяка ногу зломитьсвірконути очима
сам біс ноги зламаєсам як не при собісвіт білий закрився
сам біс ноги зломитьсама себе не пам'ятаєсвіт білий замкнувся
сам біс ногу вломитьсама себе не тямитьсвіт в очах меркне
сам біс ногу зламаєсама собі головасвіт в очах мутиться
сам біс ногу зломитьсама шкіра та костісвіт в очах померк
сам дідькосама шкура та костісвіт в очах помутився
сам за себесаме в сокусвіт в очах потемнів
сам на самсамі вуха та зубисвіт в очах потьмарився
сам не при собісамі кістки та шкірасвіт в очах темніє
сам не свійсамі кістки та шкурасвіт в очах тьмариться
сам одинсамі ноги несутьсвіт вгору піднявся
сам по собісамі ноги носятьсвіт вернеться обертом
сам про себесамі ноги понеслисвіт вернеться обертом в очах
сам сатана ноги вломитьсамо собоюсвіт вернеться обертом перед очима
сам сатана ноги зламаєсамому чортові в зубисвіт вернеться перекидом
сам сатана ноги зломитьсамому чорту братсвіт вернеться перекидом в очах
сам сатана ногу вломитьсамому чорту брат і сватсвіт вернеться перекидом перед очима
сам сатана ногу зламаєсатана знасвіт вернеться перекидьки
сам сатана ногу зломитьсатана знаєсвіт вернеться перекидьки в очах
сам свій пансатана їх знасвіт вернеться перекидьки перед очима
сам себе не пам'ятаєсатана їх знаєсвіт вернеться ходором
сам себе не тямитьсатана його знасвіт вернеться ходором в очах
сам собі головасатана його знаєсвіт вернеться ходором перед очима