Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.

Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

З лексикографічної системи „Словники України” Фразеологізми є основою національного обличчя кожної мови; в них, як ні в якій жодній одиниці, яскраво виявляється специфічний національний колорит, особливості образного народного мислення, власне національне сприйняття 'мовної картини світу', віддзеркалення характерних особливостей культури і побуту, народних звичаїв, символіки, історичного минулого. Фразеологічний модуль з достатньою повнотою передає фразеологічне багатство української мови на матеріалі літературної мови XIX-XX століть. Основою фразеологічного модуля послужили 'Фразеологічний словник української мови' у 2-х книгах (К.: Наукова думка, 1993 та друге видання - 1999 рік), а також підготовлений до друку в серії 'Словники України' новий 'Фразеологічний словник української мови', де найповніше відображено загальновживану фразеологію української мови і дано всебічну лексикографічну характеристику фразеологізмів.

час від часучерпнути ківш лихачиста кара Божа
час не ждечерства душачистим серцем
час не стоїтьчерстве серцечистісінької води
час од часучесати язикачистої води
час пробивчесати язикамичитати лекції
часто й густочесати язикомчитати лекцію
часто та густочесне словочитати між рядками
частувати березовою кашеючесть мундирачитати між рядків
частувати потичесть честючитати молитву
частувати потиличникамичетвертий вимірчитати мораль
чаша переповниласячи в своєму розумічитати нотації
чаша переповнюваласячи в своєму розумовічитати нотацію
чаша терпіння переповниласячи верть, чи крутьчитати поміж рядками
чаша терпіння переповнюваласячи вже жчитати поміж рядків
чекати з моря погодичи їй повилазилочитати проповідь
черв'як точить серцечи йому повилазилочия візьме
червоний півеньчи не в своєму розумі?чия кішка сало з'їла
через верхчи пан або пропавчіплятися на шию
через вулицю бондарчи пан хоч пропавчого доброго
через вулицю навприсядкичи пан чи пропавчого душа бажає
через головучи повилазилочого душа забажає
через губу не плюнечи при розумічого душа запрагне
через десяті рукичи при своєму розумічого душа прагне
через дорогу навприсядкичи при своєму розумовічого душа хоче
через другі, треті рукичи світ чи зорячого тільки душа бажає
через крайчи тепер, чи в четверчого тільки душа забажає
через мій труп!чи ти ба!чого тільки душа запрагне
через міручи тобі повилазилочого тільки душа прагне
через пень-колодучий батькочого тільки душа хоче
через поріг не перелазитичим дихаєчолом вам
через призмучим дишечолом тобі
через тин навприсядкичим же нечорна кішка пробігла
через тин не перегнетьсячим нечорна пляма
через третіх осібчим пахнечорна справа
через хвилинучим світчорне діло
через хвилькучимало води сплилочорне слово
через хвилючимало води упливлочорний ворон
через якусь хвилинучимало води утеклочорний день
через якусь хвилькучин по чинучорний кіт пробіг
через якусь хвилючин чиномчорнильна душа