Словник іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука, Київ, 1974

Осноне джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука, Київ, 1974
Тлумачний словник чужомовних слів містить науково-популярне пояснення слів іншомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Статті Словнику охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну.

…андрія…ман…стазія
…антроп…манія…стат
…арій…мер…статика
…біоз…мерія…тека
…біонти…метр…терапія
…бласти…метрія…терій
…гамія…міксис…терм
…гей…міцети…терми
…ген…міцин…термія
…генез…морфи…термний
…генія…морфізм…тип
…генний…морфія…типія
…гінія…морфний…томія
…гнозія…морфоз…тонія
…гон…навт…топ
…гонія…навтика…топи
…грама…ноз…тропи
…граф…ном…тропія
…графія…номія…тропний
…дендрон…одонт…трофи
…дерма…оїд…трофія
…дермія…ол…трофний
…дром…ома…урія
…едр…патія…фаг
…емія…педія…фагія
…енхіма…пітек…фікація
…завр…план…філ
…зой…пласт…філія
…іатрія…поди…фіти
…кардія…події…фоб
…кінез…поніка…фобія
…кінезія…пор…фон
…крат…птер…фонія
…кратія…скаф…фор
…латрія…скоп…хорд
…ліз…скопічний…хорія
…літ…скопія…хром
…лог…софія…хроми
…логізм…споридії…хромія
…логія…стаз…хтони