Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.
Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

аби тебе дідько сколов

дідько б тебе (його, її і т.ін.) взяв, лайл.

Уживається для висловлення невдоволення, обурення, досади чи захоплення, здивування і т.ін. ким-, чим-небудь.

— Нема роботи отій багатирці, то вона вигадала собі розвагу — оту романтичну поему, само по собі для себе, але на мій кошт… Дідько б її взяв (І. Нечуй-Левицький). нехай його дідько візьме. — Відтягніть його ≤Йойну≥ від ями! Живо! А нехай його дідько візьме! — буркнув, не рушаючись з місця, той ≤ріпник≥, що дістав… ляпаса (І. Франко). аби тебе дідько сколов.Аби тебе дідько сколов! — лаявся він ≤Прокопчук≥, вибираючи з голови пір'я (Григорій Тютюнник).