Пошук фразеологізмів, приказок, прислів'їв, які містять певне слово

Введіть слово, яке повинно міститися у виразі, наприклад: батько. Якщо шукаєте за кількома словами, розділяйте їх комами, наприклад: зуб, мати, голова. В цьму випадку будуть шукатися вирази, що містять слово зуб АБО мати АБО голова
Майте на увазі, що, наприклад, слово батько може зустрічатися у різних виразах у різних формах: батькам, батьками, батьку, батьки. Тому для більш повного пошуку краще вводити частину слова, яка присутня у всіх формах. Наприклад: батьк
Максимальна кількість слів для одночасного пошуку - 3 слова.
Український Фразелогічний Словник. З лексикографічної системи „Словники України”

тішити око й серце

тішити (веселити / розвеселити) серце кому, чиє і без додатка.

Радувати, приносити задоволення; викликати добрій настрій, спокій у кого-небудь.

Кругом на всі боки малювались дивні картини природи. І все те не тішило серця, не розбивало туги (І. Нечуй-Левицький); Самотній Бульба, як корабель у морі, мчить степом, де так недавно тішили йому серце його синочки, і небо, і безмежна просторінь (О. Довженко); ≤Василь:≥ Вірна дружина буде біля його ходити, своїм тихим словом тугу його розганяти, ясними очима серце веселити (Панас Мирний); — Ти моє серце розвеселила, Марусечко! — дякує Катря.— Дуже вже мені було важко… (Марко Вовчок). тішити око й серце. Не може не тішити ока і серця розумне використання в будівництві метро місцевих українських матеріалів, а в майолікових настінних узорах — елементів української народної творчості (М. Рильський).